Pianista Emanuel Ax

Pianista Emanuel Ax

Mercoledì 18 aprile 2012 ore 21 (turno A)

Recital

Pianista
Emanuel Ax

Programma

AARON COPLAND
Variazioni per pianoforte

FRANZ J. HAYDN
Andante con 2 Variazioni in fa min., Hob. XVII:6

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Variazioni e Fuga in mi bem. magg., op. 35 “Eroica”

ROBERT SCHUMANN
Studi sinfonici, op. 13